ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට ඩොලර් වැස්සක්

ජූනි 28 වැනිදා පැවැත්වෙන මීළඟ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඩොලර් මිලියන 700 ක ණය සහ සුබසාධන ආධාර අනුමත කිරීමට ඉඩ ඇතැයි රොයිටර් පුවත් සේවය පවසනවා.

අර්බුදකාරී වකවානුවක් පසුකළ ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලැබුණු ණය පහසුකමින් පසු ලැබෙන විශාලතම ණය මුදල් ප්‍රමාණය මෙය බවයි පැවසෙන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button