අනිල් ජාසිංහ මහතා මෙතෙක් කොරෝනා මර්දනයට කැඳවා නැහැ

හිටපු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වර්තමාන පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා මේ වන තෙක් කොරෝනා මර්ධන කමිටුවේ සාකච්චා සදහා කැදවා නැත.

සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පාර්ලිමේන්තු පවසා සිටියේ කොරෝනා මර්ධන කමිටුව සඳහා ජාසිංහ මහතා සහභාගි කරවා ගන්නා බවයි.

මෙතෙක් එම සාකච්ඡා සදහා ජාසිංහ මහතා සහභාගී කරවාගෙන නැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් ද තහවුරු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *