සරත් වීරසේකර මහතා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධූරයට පත් කරයි

විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය වරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *