“මං සර්ට විරුද්ධව මානව හිමිකම් යනවා ” – ඉතිං උඹ පලයන් -රජයේ කාර්‍යාලයක දේශපාලන ගැත්තෙක් කාන්තාවකට පහර දෙන වීඩියෝව

බස්නාහිර පලාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ උඩුගම්පොල කාර්‍යාලයේදී නිලධාරියෙකු විසින් එහි සේවය කරන කාන්තාවකට පහර දෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම වීඩියෝව මෙතනින් 

Facebook

null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *