“මාමාගේ සිංගප්පූරු සිහිනය බෑනා සැබෑ කරලා” – ගම්මන්පිල

වත්මන් රජය අනෙක් සියලු දේ කෙසේ වෙතත් විදුලි බිලෙන් මෙරට, සිංගප්පූරුවට සම කඑ ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල පවසනවා.

සිංගප්පූරුව කර්මාන්තශාලාවලින් අය කරන විදුලි බිලට සමාන මුදලක් මෙරට විදුලි කර්මාන්තශාලාවලින් අය කරන බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

කර්මාන්තශාලාවල විදුලි බිල ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් අපනයන වෙළඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින්ට තරඟ කිරීමට ඇති අවස්ථා ඇහිරී ඇති බවද, ඒ හේතුවෙන් ඉදිරියේදී අපනයන වෙළඳපොල කඩා වැටීමට ඉඩ ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව මාමාගේ සිංගප්පූරු සිහිනය බෑනා සැබෑ කළ බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button