ගුරු භවතුන්ට තුති පුදන්නට ආදි ආනන්දයීන් සූදානම් වෙයි

කොළඹ ආනන්ද මහා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් විසින් එම විද්‍යාලයේ වර්තමාන සහ විශ්‍රාමික ගුරු භවතුන් වෙනුවෙන් වෛද්‍ය කදවුරක් පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබෙනවා

කොළඹ ආනන්ද මහා විද්‍යාලයේ ” ආදි ආනන්දීය 75 – 80″ කණ්ඩායම, ආදී ආනන්දීය වෛද්‍ය කවය සහ ආදී ආනන්දීය 125 සංවත්සර කණ්ඩායම විසින් 27 වෙනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ගුරුවරුන් සඳහා වන වෛද්‍ය කඳවුර 2023 ඔක්තෝබර් 22 වැනි ඉරිදා විද්‍යාල භූමියේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම වෛද්‍ය කඳවුර වර්තමාන විද්‍යාලීය ගුරුවරුන් සඳහා මෙන්ම විශ්‍රාමික ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලැබේ.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු වෛද්‍යවරු 80 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන මෙම කඳවුරෙන් ගුරු මෑණිවරුන් හා පියවරුන් 300කට අධික සංඛ්‍යාවකට ප්‍රතිකාර කරනු
ලැබේ. තවද මෙහිදී රුධිරය හා ඊසීජි ඇතුළු රසායනාගාර පරික්ෂාවන්, විශේෂ පිළිකා පරීක්ෂාවන්, දන්ත සායනය, ඇස් පරීක්ෂාව, භෞත චිකිත්සක ප්‍රතිකාර සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවයක් ද පැවැත් වේ.

මේ සඳහා සියලුම වර්තමාන හා විශ්‍රාමික ගුරුභවතුන් සදහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලැබේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button