ආසියානු කුසලාන අවසන් මහා තරඟය හෙට

2023 ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසාන මහා තරඟය ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර හෙ⁣ට (17) කොළඹ, ආර්. ප්‍රේමදාස පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ආසියානු කුසලාන තරඟාවලි ඉතිහාසයේ පැවැති තරඟාවලි 15 න් 7 ක ජය ඉන්දියාව දිනා ගෙන ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව දිනා ඇති තරඟාවලි සංඛ්‍යාව 6 ක්.

අවසන් වරට 2022 වසරේ පැවැති තරඟාවලියේ ජය ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තමන් සතු ⁣කරගත්තා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button