ඉම්රාන් ඛාන් වසර තුනක් සිරගෙට

රාජ්‍ය ත්‍යාග විකිණීමේ චෝදනාවකට පාකිස්තාන හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ට වසර තුනක සිර දඬුවමක් හිමිවී තිබෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button