“සත්තයි මල්ලි.මේවා බාස්මතී ” නංගි පෙන්වා අක්කා දෙන්න ගිය හාල් කඩේ අයියාට වැඩ වැරදුනු හැටි

පාකිස්තානයෙන් මෙරටට ආනයනය කරන ලද සුදු කැකුළු සහල්වල නාමය බාස්මති සහල් ලෙස වෙනස් කර වැඩි මිලට අලෙවි කරන කූට ව්‍යාපාරයක් පිළිඳබඳව අද දෙරණ ‘උකුස්සා’ ට තොරතුරු අනාවරණ විය.

අද අනාවරණය ඒ පිළිබඳවය.

වත්තල, හේකිත්ත ප්‍රදේශයේ සහල් ඇසුරුම්කරන ස්ථානයක පාකිස්තානයෙන් ආනයනය කරන ලද සුදු කැකුළු සහල් එම ඇසුරුම්වලින් ඉවතට ගෙන වෙනත් ඇසුරුම්වලට දමන බවට අද දෙරණ උකුස්සාට රහසිගත තොරතුරක් ලැබුණි.

ඒ පිළිබඳව ගවේෂණයක නිරත වූ උකුස්සාට,  පාකිස්තානයෙන් ආනයනය කරන ලද බවට සඳහන් සුදු පැහැති උරවල ඇති සුදු කැකුළු සහල් බාස්මතී සහල් ලෙස සඳහන් කහ පැහැති උරවලට දමන ආකාරය දැකගත හැකිවිය.

එම සහල් ද බාස්මතී සහල්වල හැඩයට සමාන හැඩයකින් යුක්ත විය.

එහිදී කිලෝ 50 සහල් උරවල ඇති සුදු කැකුළු සහල් දමනු ලැබුවේ කිලෝ 25 හේ බාස්මතී ලෙස සඳහන් උරවලට වීම විශේෂත්වයකි.

පසුව ඒවා වෙළෙඳපොළට බාස්මතී සහල් ලෙස අලෙවිය සඳහා යොමුකරන බවද උකුස්සාට අනාවරණ වුණි.

එමෙන්ම ආනයනික සුදු කැකුළු සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 175ක් පමණ වන අතර මොවුන් එම මිලට මෙම සහල් මිලදී ගෙන පසුව වෙළෙඳපොලට බාස්මතී ලෙස සඳහන් කර සහල් කිලෝවක් රුපියල් 480ත් 500ත් අතර මිලකට අලෙවි කර තිබේ.

මෙම කූට ජාවාරම පිළිබඳව තොරතුරු තහවුරු කරගැනීමෙන් පසුව උකුස්සා ඒ පිළිබඳව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳව අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට දැනුම් දුනි.

ඒ අනුව එම නිලධාරීන් පැමිණ අදාළ ස්ථානය වැටලනු ලැබීය.

එහිදී ඇසුරුම් කිරීමට නියමිත සහල් සහ සහල් උර තොගයක් ද සොයාගැනුණි.

ඒ අතර බාස්මතී සහල් බව සඳහන් සහල් කිලෝ 25හේ මළු 980ක් සහ පාකිස්ථානයෙන් ආනයනය කරන ලද බව සඳහන් කිලෝ 50 සහල් මලු 326ක් තිබූ බව වැටලීම් නිලධාරීන් සඳහන් කළේය.

මෙහිදී නිලධාරීන් සිදුකළ ප්‍රශ්න කිරීමේදී අනාවරණ වුණේ අධික මුදල් ලාභය වෙනුවෙන් මොවුන් මෙම ජාවාරම සිදුකරන බවය.

පසුව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් අදාළ සහල් තොගයට මුද්‍රා තබනු ලැබීය.

උපුටා ගැනීම – අද දෙරණ