කඩදාසි නැති නිසා රියදුරු බලපත්‍රය ෆෝන් එකටම එන ලකුණු ?

රියදුරු බලපත් ජංගම දුරකථනයට ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරමින් සිටින බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එහි කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ මහතා සඳහන් කරන්නේ දැනට ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් ඇති බවයි.

මෙම නව ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කළ පසුව රියදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා කාඩ් පතක් අවශ්‍ය නොවන බවත් එය ජංගම දුරකථනයට ලබා දෙනු ඇති බවත් අවශ්‍ය පුද්ගලයෙකුට කාඩ්පත ද ලබාගත හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ දින වල රියදුරු බලපත් මුද්‍රණයෙන් ප්‍රමාදයක් පවතින්නේ එහි යෙදවුම්වල ගැටලුවක් නිසා බව පැවසූ ඔහු එය ඉදිරි මාස හයක පමණ කාලය ඇතුලත සමනය වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවද කියා සිටියේය.