වැව් පොජ්ජේ මාලු බාපු වැදි නායකයා පොලිසිය කූඩු කරයි

ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයේ සීමාවේ සේනානායක සමුද්‍රය ඉහත්තාවේ මසුන් ඇල්ලුවේ යැයි බිබිල ආදිවාසී නායක ඩී.එම්.බී. සුදුබණ්ඩා ඇතුළු ආදිවාසීන් සිව් දෙනෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඔවුන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ආදිවාසී නායකයා මුදාහැර ඉතුරු සියලු තිදෙනාට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් රුපියල් ලක්ෂ 4 ක ශරීර ඇප මත නිදහස් කර ඇත.

විත්ති පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයාට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ ආදිවාසී නායකයා ඇතුළු ආදිවාසීන්ට වනෝද්‍යානයට ඇතුළු වීමට වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අවසර දී ඇත්නම් ඊට අදාළ ලිපි නඩු දිනයේදී ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.

මාර්තු මස 9 වැනිදා එම නඩුව නැවත කැඳවීමට නියමිතව ඇත.