මවුබිමේ පංචායුධය ජනාධිපතිවරණයට?

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී ගිය විපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩා⁣යමේ සූදානමක් ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

විපක්ෂයේ මෙම මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අතර පසුගිය කාලයේ දිගින් දිගට ම පැවැති සාකච්ඡා අතරතුර පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස විමල් වීරවංශ හෝ ඩලස් අලහප්පෙරුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් යෝජනා වී තිබූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button