බැංකු වලින් ණය පොලිය වැඩි කල ඇත්තම හේතුව මෙන්න

මෙරට සියලුම බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන විසින් සිය ණය පොලී අනුපාත එකවරම ඉහළ නැවීම පිළිබඳව මේ දිනවල සමාජයේ විශාල කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් රටේ විවිධ ස්ථාන වල උද්ඝෝෂණ මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය තුළ ද විරෝධය පළකරනු දක්නට ලැබුණා.

මෙලෙස මුල්‍ය ආයතන ණය පොළී අනුපාත එකවරම වැඩි කිරීම ගැන මේ වනවිට බොහෝදෙනෙකුට ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

නමුත් බැංකු හා මුල්‍ය ආයතන විසින් ස්ථාවර තැන්පතු වලට ඉහළම පොලියක් පිරිනමනු ද දක්නට ලැබෙනවා.

කෙසේවෙතත් එකවරම ණය පොළී අනුපාත වැඩි කිරීම පිළිබඳව ඇඩ්වොකාටා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධනනාත් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් මාධ්‍ය වෙත පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබුණා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එම පැහැදිලි කිරීමයි…