ජනවාරි 09 විසුරුවයි..ජන්දයක් ළඟ ලඟම ?

එළැඹෙන ජනවාරි මස 09 වැනිදා සියලු පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති දර්ශන සංජීව මහතා සඳහන් කළේය.

ඔහු සභා රැස්වීම අමතමින් කියා සිටියේ මෙය මෙම සභාවේ අවසන් රැස්වීම් වාරය විය හැකි බවයි.

සභාව පවත්වාගෙන යාමට සහාය දුන් මහජන නියෝජිතයන්ට සහ නිලධාරීන්ට ස්තුති කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

තමාට ලැබෙන තොරතුරු හා දැනුවත් කිරීම් මත එළැඹෙන ජනවාරි 09දා පළාත් පාලන ආයතන සියල්ල විසුරුවා හැර මැතිවරණයකට යාමට සූදානමක් ඇතැයි ද හෙතෙම කියා සිටියේය.