“බය වෙන්න එපා.මේ වතුර බොන්න හොඳයි ” කියා ගඟේ වතුර බිවූ ඉන්දියාවේ මහ ඇමති පහුවදාම රෝහල්ගත කරයි

ඉන්දියාවේ Kali bein ගංඟාවේ ජලය දූෂණය වී නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට ගිය පන්ජාබයේ මහ ඇමතිවරයා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.

එහි ජලය පානයට සුදුසු බව පෙන්වීමට පසුගියදා මහ ඇමතිවරයා විසින් එම ගංඟාවෙන් වතුර වීදුරුවක් ගෙන පානය කරනු ලැබූ අතර එම අවස්ථාව මාධ්‍ය ඔස්සේද ප්‍රචාරය වූවා.

කෙසේ වෙතත් දින දෙකක් යන්නටත් පෙර බඩේ අමාරුවක් සෑදුණු ඔහු රෝහල් ගත කල අතර තවමත් ඔහු ප්‍රතිකාර ලබනවා.