ඇඳිරි නීතිය පැනවීම බියගුලු ක්‍රියාවක් – හිටපු ජනපතිත් අද නිදි නැති හැඩයි

පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීම බියගුළු ක්‍රියාවක් බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.