පාපැදියේ ඉල්ලුම ඉහළට : පාපැදි ටියුබ් ඇතුළු අමතර උපාංගවල මිලත් අහස උසට

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ ග්‍රාමීය මෙන්ම නාගරික ජනතාවගේ පාපැදි සහ පාපැදි අමතර කොටස් මිල දී ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පාපැදි මිල දී ගැනීම සඳහා දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක පාපැදි අලෙවිසැල් වෙත මේ දිනවල බහුල ලෙස ජනතාව පැමිණෙන බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

එලෙස පාපැදි සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යමින් ඇති මෙවන් පසුබිමක පාපැදි මිල ගණන්ද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මේ වනවිට සාමාන්‍ය පාපැදියක මිල රුපියල් 50,000 සීමාව ඉක්මවා ඇති බවයි පාපැදි අලෙවිකරුවන් සඳහන් කළේ. එමෙන්ම නව මාදිලිවල පාපැදි සහ විවිධ තාක්ෂණික උපාංගවලින් යුත් පැපැදියක මිළ රුපියල් ලක්ෂය දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම සිය පාපැදිය භාවිතයෙන් ඉවත් කර තිබූ පිරිස් ද ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ මේ වන විට යළි පාපැදිය භාවිතයට යොදා ගැනීමත් සමග පාපැදි අමතර කොටස් සහ උපාංග අලෙවියේ ඉහළ යාමක් පවතින බවයි අලෙවිකරුවන් කියා සිටියේ.

ඒ අනුව පාපැදිවල ටියුබ්, චේන්, අඟුළු ඇතුළු උපාංගවල මිල ගණන් ද මේ වන විට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.