ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල නිර්මාණය වූ මාෆියාව

ත්‍රිරෝද රථ, යතුරු පැදි සහ කුඩා ලොරි රථ හිමියන් විසින් ඉන්ධන මාෆියාවක් නිර්මාණය කර රාජ්‍ය සේවකයන් හා සාමාන්‍ය ජනතාව ගසා කෑමේ කූට ව්‍යාපාරයක් සිදුකරන බව පාරිභෝගිකයින් චෝදනා කර සිටිනවා.

වැඩි මුදලට ඉන්ධන අලෙවි කරන මාෆියාවට ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයන් මෙන්ම හිමිකරුවන් ද සෘජුව සම්බන්ධ බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.

ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඉන්ධන නැතැයි දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කර තිබියදී කූට ව්‍යාපාරිකයන් විසින් පෙට්‍රල් බෝතලයක් රුපියල් 900කට, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 900කට සහ භූමිතෙල් බෝතලයක් රුපියල් 450 ඉක්මවා අලෙවි කරන බවට පාරිභෝගිකයෝ චෝදනා කර සිටිනවා.

මෙම මාෆියාවට ත්‍රීවිල් රථ ලක්ෂ 08ක් පමණ එක්ව ඇතැයි පවසන ජනතාව ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් ඉන්ධන නිකුත්කරන දිනය වේලාව ලබාගන්නා ත්‍රීවිල් රථ හිමියන් වෙනත් වහානවලට ගාල් කර ගත නොහැකි වන ලෙස සිය වාහන නවතා තබා දිනකට කිහිප වරක් ඉන්ධන ලබාගන්නා බවට හෙළිවී ඇති ප්‍රසිද්ධ කරුණක් බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.

මේ අතර, ඇතැම් ත්‍රීවිල් රථ හිමිකරුවන් සහ රියැදුරන් මගී ප්‍රවාහනයෙන් බැහැරවී ඉන්ධන වැඩි මුදලට අලෙවි කිරීම සිය ජීවීකාව බවට පත්කර​ගෙන ඇතැයි ද ජනතාව චෝදනා කර සිටිනවා.