අධිවේගී මාර්ගයේ බස් ගැන විශේෂ අවධානයක්

බස්නාහිර පළාතේ අධිවේගී මාර්ගයන්හි ධාවනය වන බස්රථවල ආසන ගණනට වඩා මගින් ගෙනයන බවට පැමිණිලි ලැබෙන බවත් එම බස්රථවලට එරෙහිව නීතිය තදින් ක‍්‍රියාත්මක කරන බවත් බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති ප‍්‍රසන්න සංජීව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

පවත්නා ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ ධාවනය වන බස්රථ සංඛ්‍යාවේ යම් අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණ ද මේ ආකාරයට බස් රියැදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් නීතියට පටහැනිව කටයුතු කිරීම කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි බව සභාපතිවරයා පැවසුවේ.

මේ ආකාරයට තවදුරටත් නීති කඩකරන බස්රථ සම්බන්ධයෙන් 0112860860 සහ 0112887873 අංකවලට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන මෙන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. ඒ අනුව අධිකාරියේ ආරක්‍ෂක අංශ සහ පොලිසිය මගින් වැටලීම් සිදුකිරීමට කටයුතු කරන බව සභාපතිවරයා කියා සිටී.

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය යටතේ අලුත්ගම-කොට්ටාව, අලුත්ගම-නාවින්න, අලුත්ගම-බත්තරමුල්ල, අලුත්ගම-මීගමුව, ඉංගිරිය-කඩවත, කඩවත-නාවින්න, කළුතර-කඩුවෙල, කඩුවෙල-මීගමුව, පානදුර-කඩුවෙල, හොරණ-මීගමුව, හොරණ-කඩවත, හොරණ-නාවින්න සහ හොරණ-පිටකොටුව ආදී මාර්ග 29 ක පමණ බස් ධාවනයට එක්කර ඇත.