ළමා මන්දපෝෂණයෙන් ලංකාව දෙවැනි තැනට එයි

වයස අවුරුදු 05ට අඩු ළමුන් අතර උග්‍ර මන්දපෝෂණ අනුපාතය දකුණු ආසියාවේ ඉහළම දෙවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති බව බව යුනිසෙෆ් සංවිධානය පවසනවා. මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ළමා මන්දපෝෂණය උග්‍රවීමට හේතුවක් වී ඇති බවද යුනිසෙෆ් සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

මෙරට ළමුන් ලක්ෂ දාහකට මෙම තත්ත්වයට මුහුණදීමට සිදුවන බව යුනිසෙෆ් සංවිධානයේ මෙරට ප්‍රකාශක බිස්මාර්ක් ස්වංගින් විදෙස් මාධ්‍යයකට ප්‍රකාශ කරයි.

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් පවුල් දහයකින් හතක්ම ආහාර ගැනීම අඩුකර ඇති බවට දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ අනුව වේල් තුනක් ආහාර ගත් පවුල් එය දෙකකට අඩුකර ඇති අතර වේල් දෙකක් ආහාර ලබාගත් පුද්ගලයන් එය එකක් දක්වා අඩුකර තිබේ.

මේ අතර යුනිසේෆ් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් මිලියන එකයි දශම හතක් සඳහා මානුෂීය ආධාර ලබා දීම වෙනුවෙන් ඩොලර් මිලියන විසිපහක ප්‍රදානයක් ඉල්ලුම් කර තිබේ.