රාජ්‍ය සේවකයින්ට සිකුරාදා නිවාඩු ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සිකුරාදා දිනයේ නිවාඩු ලබාදීමට අදාළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසනවා.

ඒ අනුව එම යෝජනවාව මෙම සතියේ සිට ක්‍රියාත්මක කරන අතර සෞඛ්‍ය, විදුලිබල හා බලශක්ති, අධ්‍යාපන, ආරක්ෂක අංශ සහ අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා මෙයට ඇතුළත් නොවන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.