ගෙදරින් එද්දී කෑම පාර්සලයක් අරන් එන්න

ගෑස්, සහල් ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නොමැතිවීමෙන් හෝටල් වලින් සියයට 60ක් පමණ වැසී ගොස් ඇතැයි සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමිකරුවන්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් පවසනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ බළධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කළත් කිසිදු විසදුමක් ඔවුන්ගෙන් නොලැබුන බවත් ඔහු සඳහන් කළේ.

ආහාර කර්මාණ්තයේ නියුතු පිරිස් සමග කිසිදු සාකච්ඡාවක් හෝ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා මේ දක්වා සිදුකර නොමැති බවයි ඔහු පැවසුවේ.

ගෙදරින් එනවිට කෑම පාර්සලයක් රැගෙන එන ලෙස සියලුම රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතනවල සේවයේ නියුතු පිරිස් වලින් ඉල්ලීමක් කරන බවත් ඔහු ඉල්ලා සිටියේ.