ජාතික රූපවාහිනියේ මුල් පුටුව නෙත් FM හී අසංක ජයසූරියට

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නෙත් එෆ් එම් රේඩියෝවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි අසංග ජයසූරිය මහතා පත්කර තිබෙනවා.

ඒ මහතා මීට ඉහතදී රූපවාහිනියේ අලෙවි අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කල අතර එම කාලයේදි ජාතික රූපවාහිනිය වාර්තාගත ආදායමක් ඉපැයීමට සමත් වූවා.

එමෙන්ම නෙත් එෆ් එම් රේඩියෝව ආරම්භ කොට එය ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි ඉහළටම ගෙන ඒමටද සමත් වූ ජයසූරිය මහතා ශ්‍රී ලංකා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කරනු ලබනවා.

එතුමාට අමතරව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් ලෙස මහාචාර්ය ඩී.එම්.අජිත් දිසානායක,මහාචාර්ය චමින්ද රත්නායක සහ රඛිත අබේගුණවර්ධන ද පත් කොට තිබෙනවා .