රාජ්‍ය සේවකයින්ට රට යන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට බාධාවක් නොවන සේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට විදේශගත වීමට, වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාගත හැකි වන පරිදි විධිවිධාන ඇතුළත් කර චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන බව ත් ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව, මීළඟ කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසනවා.

ඒ අනුව, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සිය සේවා කාලය තුළ වසර 5ක උපරිමයකට විදේශගත වීමට විදේශ ආයතනයක රැකියාවක නිරතවීම සඳහා අවස්ථාව සැලසෙන අතර එහිදී එම නිලධාරියාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට බාධාවක් ඇති නොවන බව ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන පැවසුවේ.

කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වැටුප් රහිතව හෝ සහිතව මේ වන විටත් විදේශගතව ඇත්නම් සහ තවදුරටත් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය විධිමත් අනුමැතිය, නැවත මෙරටට පැමිණීමකින් තොරව ලබා ගැනීමට ද අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති බව ද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේ.

මේ යටතේ නිවාඩු ලබාදීමේ බලය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වෙත පැවරෙන බව ද ඇමතිවරයා පැවසුවේ.

රාජ්‍ය සේවයට බාධාවක් නොවන සේ මෙවැනි ක්‍රියාදාමයක් අනුගමනය කිරීමෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට වැඩි දායකත්වයක් ලබාදිය හැකි බව රජයේ විශ්වාසය බව ද දිනේෂ් ගුණවර්ධන සඳහන් කර සිටියේ.