රුසියානු ගුවන් යානයට එරෙහි පැනවූ තහනම අත්හිටුවයි

රුසියානු “ඒරෝෆ්ලොට්” ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම වළක්වාලමින් පනවා තිබූ වාරණ නියෝගය කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය විසින් අද අත්හිටවනු ලැබුවා.

එම ගුවන් යානයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව යාම වළක්වාලමින් නිකුත් කර තිබෙන වාරණ නියෝගය සම්බන්ධව කරුණු දැක්වීමට නීතිපතිවරයා කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය හමුවේ මෝසමක් ගොනු කරනු ලැබුවා.