සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රු. 4000 පනින ලකුණු

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඉදිරියේදී රුපියල් 4000 සීමාව ඉක්මවා යනු ඇති බව ශ‍්‍රී ලංකා ඉදිකිරීම් සංගමය සඳහන් කර සිටිනවා.

බදු ඉහළ යාමත් සමඟ මෙසේ සිමෙන්ති මිල ඉහල යනු ඇතැයි එම සංගමයේ සභාපති සුසන්ත ලියනාරච්චි සඳහන් කර සිටින්නේ.

දැනටමත් සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 3000කට ආසන්න වී ඇති බවත් බදු ඉහළ යාමත් සමඟ දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකින් සිමෙන්ති මිල වෙනස් විය හැකි බව ඔහු සඳහන් කර සිටින්නේ.

ඉදිකිරීම් කේෂ්ත්‍රයේ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ගණන් ඉහළ යාම සහ හිඟකම හේතුවෙන් රැකියා මිලියනයක් පමණ අනතුරේ වැටී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා.