දුමින්ද සිල්වාට අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් මරණීය දණ්ඩනය නියම වී සිටි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රදානය කළ සමාව අත්හිටුවන ලෙස දන්වමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දුමින්ද සිල්වා යළි සිරභාරයට ගන්නා ලෙසද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිකුත් කළ එම නියෝගයේ සඳහන් වේ.

මෙම නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වෙත නියෝග කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් හා සහාය ලබාදෙන ලෙස නීතිපතිවරයාට නියම කර ඇත.

දුමින්ද සිල්වා ගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කිරීමේ නියෝගයක් ද අධිකරණය නිකුත් කර ඇත.