සමස්ත ව්‍යාපාරික කේෂ්ත්‍රයම මසකින් කඩා වැටීමේ අවදානමක

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සිය ව්‍යාපාර තවත් මසක් පමණ ඇතුලත කඩා වැටීමේ අවදානමකට ලක්ව ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ජාතික ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංසදය අනතුරු අඟවා සිටිනවා.

“දැන් අපි ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට කෙළවරේම අන්තිම අමාරු අවස්ථාවක ඉන්නේ. අපේ ව්‍යාපාර අපි ඉතුරු කරගත්ත සල්ලිවලින් මෙච්චර කල් ඇදගෙන ආවා. මෙතනින් ඉදිරියට ගෙනියන්න බැරි තැනට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ.” ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ජාතික ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංසදයේ ලේකම් ආසිරි දයාන් මෙරෙන්චිගේ සඳහන් කර සිටියේ.