ආහාර සඳහා ඉන්දියාව දුන් ඩොලර් බිලියනක ණයෙන් වානේ ගෙන්වන්න යයි

ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා පමණක් කෙටිකාලීන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක ඉන්දියානු ණයක් භාවිතා කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාව මෙම අරමුදල් ඉන්දියාවෙන් වානේ ආනයනය කිරීමට යොදා ගැනීමට සැලසුම් කරන බව සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කර සිටී.

මෙම ණය පහසුකමෙන් දැනටමත් ඩොලර් මිලියන 250 ක මුදලක් වැය කර ඇති අතර ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 750 න් කොටසක් වානේ ආනයනය සඳහා යෙදවීමට නියමිතය.

රටට ආහාර ද්‍රව්‍ය, අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ, ඉන්ධන, LP ගෑස් සහ අත්‍යවශ්‍ය විදේශ විනිමය පවා අත්‍යවශ්‍යව පවතින අවස්ථාවක මෙම පියවර ගැන ආර්ථික විශේෂඥයන් කිහිප දෙනෙක් කනස්සල්ල පළ කළහ.

රටෙහි දරුණුතම ආර්ථික පසුබෑම මධ්‍යයේ වුවද දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම නොවෙනස්ව තබා ගැනීමට සහ එහි ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සජීවීව පවත්වා ගැනීමට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට අමතර ණය රේඛා ලබා දෙයි.

දුෂ්කර කාලසීමාව තුළද මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීමේ මුවාවෙන් මෙම වානේ ගනුදෙනුව පිටුපස ඉහළ දේශපාලන සබඳතා ඇති ආණ්ඩු පක්ෂයේ ව්‍යාපාරිකයන් කිහිප දෙනකු සිටි බව අනාවරණය වේ.

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන සමය තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වන මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වානේ මිලදී ගැනීම සඳහා ණය මාර්ගයෙන් අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව සමඟ මූලික සාකච්ඡා පැවැත්විණි.

හදිසි ඉන්ධන ආනයනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ඉන්දියානු ඩොලර් මිලියන 500 ක ණය මුදලක් ලැබෙනු ඇත. ඉන්දියානු ඩොලර් බිලියන 400 ක සංචිත බැංකුවේ (RBI) මුදල් හුවමාරුවක්, ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයක් කල්දැමීම සහ ආනයනය සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ණය මාර්ගයක් ඇතුළුව ඉන්දියාව පසුගිය මාස තුන තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 2.4 ක මූල්‍ය ආධාර ලබා දී ඇත.

https://www.sundaytimes.lk/220501/business-times/indian-credit-for-food-goes-to-import-steel-481177.html