නවසීලන්තයෙන් ණයට කිරිපිටි ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවට කිරි හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන සහනදායී ණය ක්‍රමයකට ලබාදීමට නවසිලන්තයේ එකගතාවය පලකර තිබේ.

නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස්වරයා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතර පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම එකඟතාවයට පැමිණ තිබේ.

දෙරට අතර පවතින ආර්ථික හා සංවර්ධන සබඳතා වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු වූ බව ඇමතිවරයා පැවසීය.