මීළඟ ජනාධිපතිවරණය⁣ට ඩලස්?

මීළඟ ජනාධිපතිවරණයකදී නිදහස ජනතා සභා⁣වේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඩලස් අලහප්පෙරුම ඉදිරිපත් කිරීමට නිදහස ජනතා සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයා මෙරට ජනාධිපති ධුරය හෝ අගමැති ධුරය දැරීමට සුදුසු අදූෂිත පුද්⁣ග⁣ලයෙකු බැවින්, ඒ සඳහා සහය වීමට සූදානම් ඕනෑම අයෙකු සමඟ සන්ධානගත වීමට සූදානම් බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලලිත් එල්ලාවල පැවසුවේ.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ පෙරේදා (16) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button