රාජපක්ෂවරයෙක් ඉල්ලා යක්ඛ පුතුන්ගෙන් සමාජ ජාලා මෙහෙයුමක්

මුම්බායි ඉන්ඩියන්ස් කණ්ඩායම සමඟ අද පැවැත්වෙන තරඟය වෙනුවෙන් භානුක රාජපක්ෂව අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී කරගන්නා ලෙස එහි කළමනාකාරීත්වයට බල කරමින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයින් විසින් සමාජ ජාලා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කොට තිබෙනවා.

අවසන් වරට පැවති තරඟය වෙනුවෙන් ඔහුව සහභාගී කර නොගත් අතර එම තරඟය පන්ජාබ් කින්ග්ස් කණ්ඩායම පරාජයට පත් වූවා.