අපිට කිරි අතිරික්තයක් තියෙනවා.ඒ ටික අපි රට යවනවා

අද වන විට තම සමාගම සතුව කිරි අතිරික්තයක් ඇති බව පැලවත්ත කිරි සමාගමේ සභාපති ආරියසීල වික්‍රමනායක මහතා සඳහන් කළේය.

දෛනිකව තම සමාගම කිරිපිටි ටොන් 25ක ප්‍රමාණයක් විකුණන බවත් තවත් ටොන් 75 ක ප්‍රමාණයක් ගබඩාවල තිබෙන බවත් සභාපතිවරයා පැවසීය.
එම අතිරික්තය කිරිපිටි ලෙස චීනය සහ බටර් ලෙස ජපානයට අපනයනය කිරීම සඳහා ඇති අවස්ථා සොයා බලන ලෙස අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දැනුම් දී ඇති බවත් හෙතෙම කියා සිටී.

මෙරට ජනතාවට අවශ්‍ය තරම් කිරි මෙරට තුළ ඇති බවත් පිටරටින් කිරි අවුන්සයක් වත් ආනයනය කිරීමේ වුවමනාවක් නැති බවත් හෙතෙම තවදුරටත් පැවසීය.