රාජකීයයන් දෙදෙනෙකු මේ කතා කරන්නේ මොනවද ?

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ආයතන අධ්‍යක්ෂවරුන් අතර හමුවක් පසුගියදා සිනමන්ඩ් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවතියා.

එහිදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ  කැස්බෑව බල මණ්ඩලයේ සමථ මණ්ඩලයේ සභාපති H.K.රෝහණ මහතා සුහද පිළිසඳරක යෙදී සිටි අයුරුයි මේ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button