සිරකරුවන් ගෙදරම තබන වැඩපිළිවෙලක්

සුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් සිර දඬුවම් නියම වන රැඳවූවන් බන්ධනාගාර ගත නොකර ඔවුන් නිවාස අඩස්සියේ රඳවා තැබීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව තිබේ.

බන්ධනාගාර තුළ පවතින අධික තදබදය අවම කිරීම හා එම පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් වැය කරන අති විශාල මුදල් කන්දරාව රජයට ඉතිරි කරදීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රධාන අරමුණවී ඇත.

මෙම වැඩපිළිවෙළ අනුව එසේ නිවාස අඩස්සියට පත් කරන පුද්ගලයන්ට අනුමැතිය ලද කාර්යයන් සඳහා පමණක් නිවෙසින් පිටතට යෑමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර ඒ අනුව රැකියා අවස්ථාවන් හා සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවන් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය කරුණු සඳහා පමණක් සිය නිවෙස්වලින් පිටතට යෑමට අවසර ලැබෙනු ඇත.

මොවුන්ගේ ගමන් බිමන් ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් අධීක්ෂණය කරන අතර එම අධීක්ෂණ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා එම නිවාස අඩස්සියේ පසුවන පුද්ගලයන්ගේ ශරීරයේ කිසියම් ස්ථානයක විද්‍යුත් උපාංගයක් සවි කිරීමද සිදු කෙරෙනු ඇත.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන පස් අවුරුදු ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මෙම නිවාස අඩස්සියේ තැබීම ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.