කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ සේවකයෝ 500 ක් එක එන්නතක්වත් අරගෙන නැහැ

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළේ සේවකයන් පන්සීයක් කිසිදු එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා ගෙන නොමැති බව අනාවරණය වෙයි.

ගුවන්තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ සාභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඒ. චන්ද්‍රසිරි ගුවන්තොටුපොළ අංශ ප්‍රධානීන් වෙත යොමු කළ ලිපියක මේ බව සඳහන් වෙයි. එම් ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ බූස්ටර් එන්නත ලබාගෙන නොමැති සේවකයන් 1500ක් ද ගුවන් තොටුපොළේ සේවය කරන බවයි.

සියලුම සේවකයන් එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ද ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර එහි දී එන්නත් ලබා ගෙන ඇත්තේ 3000ක් පමණි. ගුවන්තොටුපොළේ සේවය කරන සංඛ්‍යාව 14000කට ආසන්නය. එළැඹෙන සඳුදා (07 වැනිදා) දිනයෙන් පසු සේවකයකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු වන්නේ නම් ආයතනය මගින් කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාව දෙන්නේ පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්ව ඇත්නම් පමණක් බවද සභාපතිවරයා දැනුම් දී තිබේ