නිදහස වෙනුවෙන් සෙලාන් බැංකුවෙන් නවමු අත්දැකීමක්

නිදහස අරුත් ගන්වමින් සෙලාන් බැංකුව විසින් අපූරු කටයුත්තක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.ඒ මෙවර යෙදී ඇති 74 වෙනි නිදහස වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ඔබට දැනෙන සහ හැඟෙන දේ ඉදිරිපත් කිරීමටයි.

මෙය වෙනස්ම ආකාරයේ නවමු අත්දැකීමක් වන අතර සෙලාන් බැංකුවේ මෙම කටයුත්ත සමඟින් අත්වැල් බැඳ ගැනීමට මවුරට වෙබ් අඩවියද තීරණය කලා.

අප උපන් මව්බිමේ අභිමානය සහ ඒ පිළිබඳව පැවසීමට බොහොමයක් දේ ඔබටද ඇති.එම වදන් කිහිපය අකුරුකොට හෝ වීඩියෝවක් මඟින් සෙලාන් බැංකුවේ ෆේස්බුක් පිටුවට හෝ මවුරට ෆේස්බුක් පිටුවට එවීමට ඔබටද හැකියි.