ගාල්ලටත් වරාය නගරයක්

ගාල්ල වරාය ඉන්දීය සාගරයේ ආකර්ෂණීයම සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් එම වරාය සංවර්ධනය කිරීමට ආයෝජකයින්ට අවස්ථාව ලබාදීමට පෙරේදා (25වැනිදා) පස්වරුවේ කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ පැවැති සමුළුවේ දී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී අදහස් දක්වමින් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ මෙම ගාලු වරාය සංවර්ධනය කිරීම මගින් වරාය ක්ෂේත්‍රයේ සිදුකරනු ලබන මෙහෙයුම් සියයට සියයක ධාරිතාවයක් වැඩිකිරීමට අපේක්ෂා කරන බවය.

එමෙන්ම මෙම වරාය සංචාරක වරායක් බවට වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉදිකරනු ලබන දියකඩනය මගින් වරාය නගර හා සාමානවම හෙක්ටයාර හතළිහක භූමියක් ලැබෙන බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මෙමගින් ලංකාවේ ජාතික ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබාදීමට හැකි බව ද ඇමැතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.