නොමිලේ ඖෂධ සායනයක්!

HIV AIDS වෛරස ආසාදිතයන්ට එහි අවදානම අවම කරගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ නොමි⁣ලයේ ලබා දෙන සායනයක් සෑම මසකම දෙවැනි සතියේ ඉරිදා දින කොළඹ සේරම් මාවතේ පිහිටි ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්දන ඒකකයේදී පැවැත්වෙන බව එම ඒකකය නිවේදනය කරනවා.

එහි පැමිණ ඖෂධ ලබන්නන්ගේ ⁣පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට තමන් බැඳී සිටින බවත්, ඒ පිළිබඳව කිසිවෙකුත් අනවශ්‍ය ලෙස බිය විය යුතු නැති බවත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන ජාතික වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂ ජානකී විදානපතිරණ මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳහන් පවසනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button