හෝටල්, කඩ වර්ජනය කළොත් මිල අඩු කරයි ද?

මේ වන විට වෙළ⁣ඳපොලේ එළවළු, මස්, මාළු ආදී අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී ඇති බව පාරිභෝගික ජනතාව පවසනවා.

ඇතැම් වෙළඳුන් සහ අතරමැදියන් හිතුමනාපයට මිල ගණන් තීරණය කරනවා දැයි තමන්ට සැකයක් පවතින බවයි ‘මවුරට’ වෙත අදහස් දැක් වූ බොහෝ දෙනා සඳහන් ක⁣⁣ළේ.

ඉන්ධන, ගෑස් සහ විදුලිය සම්බන්ධ පිරිවැය අඩු වුවත් තවමත් බොහෝ පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ නිෂ්පාදන වල මිල අඩු වීමේ වාසිය සාධාරණ ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට ලබා ⁣දීම වෙළඳුන් ප්‍රමාද කරමින් සිටිනවා.

මේ අතර බොහෝමයක් බේකරි, ආපනශාලා සහ හෝටල් විවිධාකාර හේතු දක්වමින් තවමත් සිය නිෂ්පාදන මිල ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන කූඨ ලෙස අධික ලාභ ලබන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමට අදාළ ආයතන වල කඩිනම් මැදිහත් වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button