මධ්‍යම අධි වේගය යහපාලන අපේ ආණ්ඩුවේ වැඩක්

කිලෝමීටර් 41න් යුත් මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 37ක් අපේ කාලයේදී අවසන් කරන්න පුළුවන් වුනා .වත්මන් රජය ඉතිරි වුන කිලෝමීටර් 4ක හදන්න අවුරුදු දෙකහමාරක් කාලය ගත්තා .ඒ කෙසේ වෙතත් මම ලජ්ජා වෙනවා මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 41න් 4ක් හදලා උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කළත් කිලෝමීටර් 37ක් හදපු අයව අමතක කිරීම ලජ්ජා සහගතයි’
විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මෙම අදහස් පල කර සිටියේය .
ඇත්ත වශයෙන්ම 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්වෙනකොට කඩවත-ගලගෙදර අධිවේගී මාර්ගය සකස් කිරීම සදහා එකම බිම් අගලක් වත් මැනලා තිබුනේ නැ .අපි බලයට පත් වුනාට පස්සේ අපි කඩවත සිට ගලගෙදර දක්වා කොටස් 3කින් යුත් අධිවේගී මාර්ගයක් සැලසුම් කෙරුවා .කඩවත් සිට ගලගෙදරට ඉඩම් කැබලි 20000ක් මැන්නා .පසුව ඒවා පවරාගෙන ,ඉඩම් හිමියන් සමග සාකච්චා කරලා වන්දි මුදල් ලබා දුන්නා . ඉතා අසීරු කාර්යක් වුනත් අපි එම කටයුත්ත නිසි අකාරයෙන් කළා .පස්සේ පාර හදන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්චා කරන කොට මම කිව්වා පොදුජන එකසත් පෙරමුණ ආණ්ඩුව හැමදාම පාරවල් හැදීමේ ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්තුව දුන්නේ චීන සමාගම් වලට , නමුත් අපි කිව්වා මේ මාර්ගයේ ප්‍රදාන කොන්ත්‍රාත්තුව දේශීය සමාගම් වලට දෙමු කියලා . ඒ අනුව අපි මීරිගම – කුරුණෑගල අධිවේගී මාරගයේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට දේශීය සමාගම් වලට ලබා දුන්නා . 2018 කුමන්ත්රනකාරිව යහපාලන රජය විසුරුවා හරියේ නැති නම් අපි මේ මාර්ගයේ වැඩ අවසන් කරන්න තිබුනා .