පච්චා කෙටූ අයට අවුරුද්දක් ගත වෙන තුරු ⁣අහිමි වෙන දේ මෙන්න

පච්චා කෙටීම කළ හෙවත් ⁣ටැටූ කළ පුද්ගලයන්ගෙන් වසරක් යන තුරු රුධිරය ලබා නොගන්නා බව ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එම මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ කියා සිටින්නේ ටැටූ කෙටීම මගින් ඇතැම් අවස්ථාවල ඒඩ්ස් වැනි සමාජ රෝග ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් ඇති බවයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button