දානෙට ව්‍යාංජන දෙකක් ඇති..අතුරුපසත් එපා

ඉහළ යන භාණ්ඩ මිලත් සමග භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානය සකස් කිරීමේ දී සරලව දානය පිළියෙල කර දෙන ලෙස ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමි සියලු ගිහි ජනතාවගේ ඉල්ලා සිටියි.

උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ මේ වනවිට භාණ්ඩවල මිල පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහි දිනෙන් දින වැඩිවන බඩු මිල හමුවේ ජනතාවට දාන වේලක් සකස් කිරීමට අපහසු බවය.

එම නිසා දානය පිළිගැන්වීමේදී ව්‍යංජනයකට දෙකකට පමණක් සීමා කරමින් දාන වේල සකස් කරන ලෙස උන්වහන්සේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි. අතුරුපස පිළිගැන්වීම මේ දිනවල අනවශ්‍ය කටයුත්තක් බවද ප්‍රකාශ කළහ.

මෙසේ දානය පිළිගැන්වීම මගින් ලැබෙන ආනිශංසවල කිසිදු වෙනසක් සිදුනොවන බවද උන් වහන්සේ වැඩිදුරටත් කියා සිටියහ.