කුමාරි ඇල්ලේ දිය නෑමට ගිය එකම පවුලේ තිදෙනෙකු අතුරුදහන්

හංවැල්ල, තුන්මෝදර කුමාරිඇල්ලේ දියනෑමට ගිය එකම පවුලේ තිදෙනෙකු අතුරුදන් වී තිබෙනවා.

මෙලෙස අතුරුදන් වී ඇත්තේ 14 හැවිරිදි ළමුන් දෙදෙනෙකු සහ 29 හැවිරිදි තරුණයෙකු බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.