ජනපතිගෙන් ලේකම්වරුන්ගේ පවුල්වලට සුහද සාදයක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා සුහද සාදයක් සංවිධානය කර තිබිණි.

ඊයේ දිනයේ මෙම පැවති සාදය සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම් සහ ඔවුන්ගේ සැමියා හෝ බිරිඳටද ආරාධනා කර තිබිණි.

ඊට පෙරදින රාත්‍රියේ මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් පනහකට ආසන්න පිරිසකට ජනාධිපතිවරයා විසින් සංවිධානය කර තිබූ බවද වාර්තා වේ.

Lankacnews