අවුරුදු 17 ක් ගියත් සුනාමියට දෙන්න හදපු ගෙදර තාම දීලා නැහැ

සුනාමිය සිදුවී අදට වසර 17ක් ගතවී තිබියදීත් එම ව්‍යසනයෙන් සිය නිවාස, ඉඩකඩම් අහිමිවී තවමත් කිසිඳු පිළිසරණක් නොමැති පවුල් පිළිබඳ තවමත් ඇසෙන්නට තිබේ.
එවැනි සිද්ධියක් මාතර කොටවිල ප්‍රදේශයෙන් ද අපට වාර්තා විය.

එසේ නිවාස නොමැති පවුල් සිටියදී සුනාමියෙන් අසරණවූ ජනතාවට ලබාදීමට සෑදු නිවාස රැසක් ජනතාව පදිංචි නොකර විනාශ වෙමින් පවතින්නේ නම් එයද ඉතා ඛේදනීය තත්ත්වයකි.

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් සිය නිවාස අහිමිව සිටියදී පෞද්ගලික සමාගමක් සාදාදුන් නිවසක දැඩි අපහසුතාවයෙන් තවමත් ජීවිතය ගත කරන එක පවුලක් ජීවන් වන්නේ මාතර කොටවල ප්‍රදේශයේය.
මෙම ගම්මානයේ තවත් එවැනිම නිවාස 20ක් පමණ ඇති බව වාර්තා වෙයි.
එහි ජීවත් වෙන ලසිකා ජයමාලි,

“අවුරුදු 17ටම මගේ අතේ තියෙන්නේ ලියුම් මිටියක් විතරයි. කිසිම බලධාරියෙක් අපි ගැන හොයලා බැලුවේ නෑ. දැන් ඉන්න තැනත් නිතරම ප්‍රශ්න ඇතිවෙනවා. ඒත් යන්න එන්න තැනකුත් නෑ.”