විපක්ෂයේ මීළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සරත් ෆොන්සේකා ?

සමගි ජන බලවේගයේ මීළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය සඳහා සරත් ෆොන්සේකා මහතාව ඉදිරිපත් කිරීමට එහි සාමාජිකයින් පිරිසක් සූදානමින් පසුවන බවට වාර්තා වෙනවා.

සති අන්තයේ දේශය පුවත්පතද මේ බව තහවුරු කරන ආකාරයේ පුවතක් පලකොට ඇති අතර මේ පිළිබඳව එම පක්ෂය අභ්‍යන්තරයේ මෙතෙක් නිල සාකාච්චාවක් සිදුව නැහැ.