දඹුල්ල නියෝජනය කරමින් රෝහිත රාජපක්ෂත් LPL පිටියට ?

අගමැති පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මෙවර LPL තරඟාවලිය නියෝජනය කරමින් දඹුල්ල Giants කණ්ඩායම සමඟ එක්ව තිබෙනවා .

අද පැවති පුහුණුවීමේ තරඟ සඳහා ඔහු එක්ව සිටින ජායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත එකතු වී තිබෙනවා.

ඔහුගේ ජර්සි අංකය ලෙස සඳහන් වන්නේ අංක 07 යි.