කාබනික ගොවිතැන කරන්න කම්මැලි ගොවීන්ට බැහැ

රසායනික පොහොර සමාගම් විසින් ගොවීන් විරෝධතා සඳහා සංවිධානය කරමින් සිටින බව අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා සදහන් කරයි.

ගොවි විරෝධතා සඳහා එම සමාගම්වල මුදල් දෝලනය කරවමින් ඇති බවද ඇමතිවරයා පැවසීය.

කාබනික පොහොර ගොවිතැනේ යෙදිය හැක්කේ කම්මැලි නැති ගොවීන්ට බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සව අවස්ථාවකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමිනි.