‌ඩොලර්වලින් බදු ගෙව්වොත් වාහන ගෙන්වන්න අවසර

මෙරට රේගුවට ගෙවිය යුතු බදු මුදල් එක්සත් ජනපද ඩොලර්වලින් ගෙවීමට එකඟවන පුද්ගලයන්ට වාහන ආයනයනය සඳහා අවසර ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සඳහන් කරයි. මෙම කොන්දේසියට යටත්ව මෙරටට වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක සිට විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්ව ඇතැයිද මහ බැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

මෙම ක්‍රමවේදයට අනුව විදේශිකයන් වාහනයක් මිලදී ගත හැකිවන්නේ විදේශගතව සිටින පුද්ගලයකුට පමණි. එවැනි පුද්ගලයකු මිලට ගන්නා වාහනයක් මෙරටට ගෙන්වීමේදී එය රේගුවෙන් නිදහස් කරගන්නා පුද්ගලයාද එක්සත් ජනපද ඩොලර්වලින් රේගු බදු ගෙවිය යුතුය. මෙම යෝජනාව මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයට පෙර වුවද ක්‍රියාත්මක විය හැකි යැයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.